Vergiftiging

Gif

Symptomen

Een vergiftiging ontstaat door blootstelling aan een stof die gevaarlijk is voor de gezondheid. Je kunt ‘vergif’ binnenkrijgen via de huid, door het in te slikken, of in te ademen. Van sommige stoffen weet je dat ze gevaarlijk zijn (bijvoorbeeld ammoniak of een bestrijdingsmiddel), maar een stof kan ook gevaarlijk zijn doordat je er een bepaalde hoeveelheid van binnenkrijgt. In feite kan elke stof die in overmaat aanwezig is schadelijk zijn. Daarnaast is de concentratie van de stof van belang, hoe lang je eraan blootgesteld bent, hoe de stof werkt en wat je lichaamsgewicht is.

Statistisch gezien komen vergiftigingen het meest voor bij kinderen van 1 tot 4 jaar. Verreweg de meest voorkomende vergiftiging is vergiftiging door geneesmiddelen. Een overdosis van een geneesmiddel kan een ernstige vergiftiging veroorzaken. Je herkent dit met name door bewusteloosheid of plotseling ziek zijn.

Afhankelijk van het soort vergiftiging kunnen de volgende symptomen een signaal zijn van vergiftiging:

  • Moeite met ademhalen of slikken
  • Pijn (bijvoorbeeld) in maag en darmen
  • Rode huid of brandwondjes
  • Blaren op de lippen of in de mond

Behandeling

Ga altijd zo snel mogelijk naar een arts en probeer er direct achter te komen waardoor de vergiftiging is veroorzaakt. Wat je in veel gevallen zelf kunt doen, is een slachtoffer geactiveerde kool (Norit, tabletten of carbomix) geven. Geactiveerde kool absorbeert de giftige stof in de maag of in de darm. Ook enige tijd ná de vergiftiging heeft het slikken van geactiveerde kool nog zin, maar het dient zo snel mogelijk na de vergiftiging te worden toegediend.

Als het gaat om een bijtende stof: laat direct zo veel mogelijk water drinken (minimaal twee glazen). Probeer braken te voorkomen, want de bijtende stof passeert dan opnieuw de slokdarm.

Gaat het om niet-bijtend gif, dan mag het slachtoffer braken zodat een deel van de stof het lichaam weer verlaat. Je kunt iemand laten braken door een vinger in zijn/haar keel te steken.

Als het gaat om olieproducten (benzine etc), dan mag het slachtoffer niets drinken en ook niet braken.

Preventie

Elke stof kan gevaarlijk zijn bij een bepaalde hoeveelheid. Als je kinderen hebt, let dan op het volgende:

  • Berg gevaarlijke producten weg op een plek waar kinderen niet bij kunnen, zoals huishoudchemicaliën en medicijnen
  • Let op of het product een kindveilige sluiting heeft
  • Maak je kinderen zo vroeg mogelijk bewust van (potentieel) gevaarlijke producten

Verder kun je letten op de etiketten van verpakkingen, en op de symbolen en veiligheidsadviezen. Bewaar chemicaliën in hun oorspronkelijke verpakking.

Wanneer medische hulp zoeken?

Schakel altijd direct de hulp in van een (huis)arts, wanneer er sprake is van vergiftiging.

Veel handige tips en informatie vind je op www.gifwijzer.nl.