Veelgestelde vragen

Wat zijn combinatiemiddelen?

Sommige pijnstillers combineren verschillende stoffen, bijvoorbeeld paracetamol met coffeïne, cafeïne of propyfenazon. Zowel propyfenazon als paracetamol werken pijnstillend en koortsverlagend. Coffeïne en cafeïne versterken mogelijk het pijnstillende effect en werken opwekkend, doordat het het zenuwstelsel stimuleert.

Combinatiemiddelen zijn breed te gebruiken: bij pijn en pijn bij griep en verkoudheid, koorts, hoofdpijn en andere soorten pijn. Combinatiemiddelen werken niet per se beter dan andere pijnstillers, maar combineren verschillende werkingen met elkaar. Maar, net als met de overige pijnstillers is de voorkeur voor het ene of het andere middel vaak erg persoonlijk. Deze ‘gevoeligheid’ voor pijnstillende stoffen speelt daarom altijd een rol bij de keuze voor een bepaald product. Maak daarom een onderscheid aan de hand van de oorzaak van de pijn en daarnaast op persoonlijke voorkeur.

Mogelijke bijwerkingen

Afhankelijk van de stoffen in de combinatiemiddelen, kunnen er verschillende bijwerkingen optreden. Lees daarom altijd goed de bijsluiter. In het algemeen geldt dat een pijnstiller niet langer gebruikt mag worden dan 14 dagen. Na die periode moeten de klachten (grotendeels) voorbij zijn. Als dat niet zo is, dan is het niet verstandig om de symptomen nog langer te bestrijden zonder iets aan de oorzaak te laten doen. Raadpleeg dan je huisarts.