Veelgestelde vragen

Wat staat er in de bijsluiter?

De belangrijkste informatie over een geneesmiddel staat in de bijsluiter: het papiertje met aanwijzingen voor het gebruik, dat zich in principe altijd in de verpakking bevindt. Op deze website is bij alle zelfzorggeneesmiddelen de originele bijsluiter opgenomen. Zo kun je al vóór de aankoop volledig geïnformeerd zijn over het product.

Dosering en gebruik

In de bijsluiter vind je informatie over de dosering: hoeveel mag je maximaal per dag gebruiken en hoe lang mag het middel gebruikt worden? En ook: welke dosis is het meest effectief? Als het geneesmiddel ook voor kinderen geschikt is, dan staat voor hen de veilige dosis apart vermeld.

Bovendien is het verstandig om de aanwijzingen over de manier van innemen nauwkeurig te lezen. Moet een tablet ingenomen worden met veel water of juist goed gekauwd worden? Is er een bepaald tijdstip van de dag waarop het geneesmiddel gebruikt moet worden? Bijvoorbeeld vóór, tijdens of juist na de maaltijd. Het juiste effect van een geneesmiddel is sterk afhankelijk van het goed opvolgen van de aanwijzingen.

Viermaal daags betekent om de zes uur, wat in de praktijk wil zeggen dat je het middel om 7 uur, 12 uur, 18 uur en 23 uur inneemt of gebruikt. Driemaal daags betekent om de acht uur, bijvoorbeeld ‘s morgens om 7 uur, ‘s middags om 3 en ‘s avonds om 11 uur. Een beetje speling nemen kan geen kwaad.

Toepassing

Het lijkt een open deur, maar het is zeker verstandig om ook goed te lezen voor welke klacht een medicijn is bedoeld. Op de bijsluiter staat dat onder ‘Toepassing’.

Overigens geldt voor de meeste zelfzorggeneesmiddelen het advies om het middel niet langer dan 14 dagen achter elkaar te gebruiken. Is de kwaal/klacht daarna niet over, dan is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Niet gebruiken bij

Zeker zo belangrijk is de informatie over de zogenaamde ‘contra-indicaties': is het geneesmiddel voor bepaalde personen of in bepaalde omstandigheden niet geschikt. In de bijsluiter heet deze informatie ‘Niet gebruiken bij’. Zo is een aantal geneesmiddelen niet geschikt om te gebruiken door maagpatiënten, bij zwangerschap of bij leverkwalen. Dit staat ook altijd op de buitenverpakking, zodat iedereen het voor het kopen kan lezen en dit niet pas thuis na het openen van de verpakking hoeft te ontdekken.

Voor moeilijke woorden in bijsluiters van zelfzorgmiddelen, kijk je op www.bijsluiterwoordenboek.nl.