Veelgestelde vragen

Wat is rokershoest?

Iedereen is wel eens verkouden en iedereen hoest wel eens. Dat is niet erg, het gaat vanzelf over. Rokers hoesten vaak ‘s morgens en geven daarbij slijm op. Dit wordt over het algemeen ook als onschuldig gezien. Dat is het echter niet. Door de nicotine en het teer van het roken kunnen de trilhaartjes in de longen namelijk worden aangetast. Deze trilhaartjes zijn verantwoordelijk voor het afvoeren van slijm en afval. Dit kan niet meer worden afgevoerd op het moment dat ze beschadigd zijn. De rokershoest is vaak het eerste symptoom van de longziekte COPD.

Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de aandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. COPD ontstaat doorgaans na het veertigste levensjaar en heeft vaak roken als oorzaak. De klachten die optreden bij COPD zijn met name hoesten en benauwdheid. Het is chronisch: de luchtwegen zijn namelijk onherstelbaar beschadigd en de longfunctie is blijvend verminderd. De levensverwachting is ook verminderd, zeker als het roken doorgaat.

Er bestaat verschil in oorzaak van het hoesten en het is niet altijd onschuldig. Houd goed in de gaten of je bijvoorbeeld geen COPD ontwikkelt en ga bij twijfel naar de huisarts. Mocht je roken? Meteen stoppen!