Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen bij een ongelukje in of om het huis?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. We geven je wat tips om eerste hulp te geven. Het is verstandig je EHBO-doos of medicijnkastje gevuld te hebben en regelmatig te controleren of dit nog up-to-date is.

Op www.ehbo.nl vind je instructiefilmjes en kun je je opgeven voor een cursus. Op de site www.hartstichting.nl vind je informatie over reanimeren en het gebruik van een AED.

Algemeen

 • Allereerst is het van belang om te letten op je eigen veiligheid. Pas op met elektriciteit of gevaarlijke stoffen. Let ook op verkeer. Sta je zelf veilig?
 • Het slachtoffer kun je beter niet verplaatsen of bewegen, tenzij er sprake is van gevaar.
 • Zorg ervoor dat een slachtoffer niet oververhit of onderkoeld raakt.
 • Bel 112 of ga, afhankelijk van de ernst van de situatie, zelf met het slachtoffer langs eerste hulp of huisarts.

Bloedingen

Geef druk op de wond en gebruik hierbij een verband of schone doek. Houd dit 10 minuten vol.

Bewusteloosheid

Draai een slachtoffer op de zij bij braken of bloed in de mond. Hiermee wordt verstikking voorkomen. Ook als je een bewusteloze alleen moet laten, zorg er dan voor dat deze op de zij ligt.

Verslikking

 • Stoot met de onderkant van je hand tussen de schouderbladen van het slachtoffer. Ondersteun met je andere hand de borstkas.
 • Helpt dit niet, ga dan achter de persoon staan en sla je armen rond de borstkas. Maak een vuist en sla je andere hand eromheen. Trek beide handen met een ruk schuin omhoog naar je toe.
 • Ga met kinderen altijd naar de huisarts na het verrichten van deze handelingen.

Brandwond

 • Koel brandwonden tenminste 10 minuten met lauw stromend water.
 • Bescherm de gewonde tegen verdere afkoeling.
 • Smeer niet meteen iets op de wond.
 • Dek de wond zo steriel of schoon mogelijk af.
 • Ga naar een arts als het ernstig is. Ook bij brandwonden in bijvoorbeeld het gezicht of als men rook, hete gassen of chemische stoffen heeft ingeademd, is het belangrijk de arts te raadplegen.

Botbreuk

Vaak zie je bij een breuk dat men niet in staat is het betreffende lichaamsdeel te bewegen, of dat er een zwelling optreedt. Soms staat een been of arm in een abnormale stand.

 • Ga met een gebroken arm naar het ziekenhuis en laat het slachtoffer zelf de arm vasthouden.
 • Met een gebroken been is het verstandig een dekenrol of jassen langs het been te leggen. Beweeg het been niet.

Kneuzing/verstuiking

Koel de kneuzing/verstuiking minstens 10 minuten met water of ijs. Leg er een doek tussen bij koeling met ijs of een coldpack ter voorkoming van bevriezing. Als de pijn blijft of verergert of het lichaamsdeel opzwelt, neem je contact op met de huisarts.

Vergiftiging

 • Bel 112
 • Vertel om welke vergiftiging het gaat
 • Neem verpakking of resten mee naar de arts