Veelgestelde vragen

Wat is homeopathie?

De homeopathie is een geneeswijze met een fundamenteel andere visie op ziekte en gezondheid dan de reguliere geneeskunde. Daarom zijn homeopathische geneesmiddelen wezenlijk anders dan andere geneesmiddelen. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie en de werking is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Homeopathische geneesmiddelen zijn niet bedoeld om in te grijpen in het ingewikkelde chemische systeem van de mens. Een sluitende verklaring voor hun werking is er niet, maar onderzoekers vinden het aannemelijk dat homeopathica het ‘zelfherstellend vermogen’ van een levend wezen stimuleren. Elk gezond lichaam is in staat om aanvallen af te slaan.

Hoe werkt homeopathie?

De homeopathie gaat uit van twee principes:

  • Je kunt ziekteverschijnselen bestrijden met een middel dat bij gezonde mensen juist die verschijnselen oproept. Dus, een stof die bij gezonde mensen braakneigingen oproept, wordt in de homeopathie ingezet om braken te bestrijden. Zo wordt nicotine gebruikt om tabaksverslaving te lijf te gaan en coffeïne (uit koffie) om rust te geven.
  • De homeopathische stof wordt steeds werkzamer naarmate die meer verdund en op een bepaalde manier geschud wordt.

Vrijwel alle vrij verkrijgbare homeopathische geneesmiddelen zijn zogenaamde complexmiddelen. Dit zijn mengsels van verschillende middelen die allemaal op hun eigen manier een heilzaam effect bij een bepaalde klacht kunnen hebben.

Op de verpakking staat niet waar het voor bedoeld is?

Zonder kennis van de homeopathische principes kun je nog maar moeilijk kiezen welk product past bij jouw gezondheidsklacht. Sinds juli 2012 is de Regeling Geneesmiddelenwet aangepast, waardoor op de verpakking of in de bijsluiter van homeopathische geneesmiddelen niet langer vermeld mag worden waarvoor het middel gebruikt kan worden.

Zonder de informatie waarvoor een homeopathisch geneesmiddel dient, wordt het je onmogelijk gemaakt om het juiste geneesmiddel te kiezen. Wij hebben daarom een historisch overzicht gemaakt van homeopathische geneesmiddelen en voor welke klacht zij tot 2013 geregistreerd stonden.