Veelgestelde vragen

Wat is een allergische shock?

Van een allergische shock (ook wel anafylactische shock of anafylaxie genoemd) is sprake als iemand zeer heftig reageert op bijvoorbeeld een wespensteek, voedingsmiddel of geneesmiddel. Bij het optreden van een allergische shock moet een slachtoffer onmiddellijk medische hulp krijgen.

Een allergische shock treedt meestal binnen enkele seconden tot minuten op. Het effect kan echter ook optreden na enkele uren. Over het hele lichaam kan roodheid en jeuk opkomen. Het hart slaat korte tijd heel snel, daarna heel traag. De bloeddruk daalt prompt, het slachtoffer ziet lijkbleek. Een slachtoffer moet onmiddellijk medische hulp krijgen, want een toestand van allergische shock kan dodelijk zijn.

Een allergische shock ontstaat door een allergeen, een stof die allergische reacties kan veroorzaken.  Deze stof kan van alles zijn, zoals voedingsmiddelen (pinda’s, fruit, melk, eieren), medicatie (chemotherapie, vaccins, morfine) of insectenbeten.

Wanneer je een allergische shock hebt, valt een stof in je immuunsysteem (immunoglobuline-E) een allergaan aan. Deze stof zorgt er voor dat bepaalde witte bloedcellen heel veel histamine gaan aanmaken. Histamine is de stof die de symptomen van een allergische reactie veroorzaakt. Zelfs een kleine hoeveelheid van de allergeen kan dit teweeg brengen.

Bij een allergische shock is het van belang direct medische hulp in te schakelen. Het is immers levensbedreigend. Het kan nodig zijn dat de luchtwegen opengehouden moeten worden of dat er zuurstof moet worden toegediend. Medicijnen worden vaak ter plaatse of onderweg naar het ziekenhuis toegediend.

Een allergische shock is te voorkomen door te vermijden wat de reactie heeft veroorzaakt. Dit is echter alleen mogelijk als de allergenen bekend zijn en überhaupt te vermijden zijn.