Veelgestelde vragen

Wat is antroposofie?

De antroposofische geneeskunde lijkt veel op de reguliere (gewone) geneeskunde. Artsen, apothekers en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hebben de vereiste academische of hbo-opleiding gevolgd. Het verschil met de reguliere zorg is dat antroposofische geneeskunde niet alleen kijkt naar de chemie van het lichaam, maar ook naar ‘het leven, de ziel en de geest’.

Het begrip antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, ‘anthropos’ en ‘sophia’, mens en wijsheid. De antroposofie is een levensbeschouwing die begin twintigste eeuw door de Oostenrijker Rudolf Steiner is ontwikkeld.

Versterk het zelfherstellend vermogen

Antroposofische (zelfzorg)geneesmiddelen zijn natuurlijke middelen. Ze zijn van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong met als uitgangspunt dat levensprocessen in het menselijk organisme verwant zijn aan de levensprocessen in de natuur.

Antroposofische geneesmiddelen zijn dus ontworpen vanuit een andere benadering. Reguliere geneesmiddelen zijn bedoeld om schadelijke indringers zoals bacteriën uit te schakelen, of om biochemische processen te beïnvloeden. Antroposofische geneesmiddelen hebben de bedoeling om het zelfherstellend vermogen van de mens te versterken: het menselijk lichaam heeft bijna altijd zélf een goed antwoord op ziektes en verwondingen.

Geneesmiddel en gezondheidsproduct

Antroposofische geneesmiddelen bevatten natuurlijke materialen die dezelfde kenmerken hebben als de patiënt. Dat lijkt op de homeopathie. Een tweede overeenkomst is dat antroposofische geneesmiddelen vaak worden verdund. Dat is bedoeld om schadelijke bijwerkingen te vermijden, maar óók om het middel effectiever te maken.

Antroposofische middelen die bereid zijn volgens een homeopathisch farmacopee mogen op de markt worden gebracht als geneesmiddel. De overige antroposofische middelen zijn gezondheidsproducten. In Nederland zijn maar enkele antroposofische producten geregistreerd als geneesmiddel.