Spidifen 400 tablet

Introductie

Spidifen 400 tablet is pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Het kan gebruikt worden voor de verlichting van kiespijn, hoofdpijn, koorts en menstruatiepijn zonder aanwijsbare oorzaak (primaire dysmenorrhoea).

Verkrijgbaarheid

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist.

Instructies voor gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet, zo nodig gevolgd door 1 tablet elke 4 tot 6 uur. Maximaal 3 tabletten per etmaal.

Let op

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor ibuprofen of een ander bestanddeel van de tablet, voor acetylsalicylzuur of als andere pijnstillers (NSAID's) astma of benauwdheid door spierkramp in de luchtwegen, een ontstoken neusslijmvlies of netelroos veroorzaken; bij een maagdarmontsteking, maagdarmbloeding, bloedziekte, hersenbloeding of andere actieve bloeding; wanneer je lijdt of hebt geleden aan een maagzweer, bij zeer slecht functioneren van lever, hart of nieren; bij zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg de bijsluiters bij gelijktijdig gebruik met andere (recept)geneesmiddelen. Bij twijfel, raadpleeg arts of apotheker.

Samenstelling

Bevat 400 mg ibuprofen per filmomhulde tablet.

Vorm & verpakking

Blisterverpakking à 24 filmomhulde tabletten.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Download de officiele bijsluiter 139 KB (PDF)

Bedrijf

Zambon B.V.