Privacy statement

Zelfzorg.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zelfzorg.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Op de website van Zelfzorg.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers te identificeren zijn, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Zelfzorg.nl haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Je persoonsgegevens worden uiteraard ook gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten (bijvoorbeeld wanneer je een vraag hebt gesteld).

Op de website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Zelfzorg.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de site die je bezoekt.

Zelfzorg.nl maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser door ‘cookies off’ in te stellen. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Zelfzorg.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.