Over Zelfzorg.nl

Zorg voor jezelf, begint bij Zelfzorg.nl

Zelfzorg.nl wordt je aangeboden door Neprofarm, de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten (waaronder voedingssupplementen en kruidenpreparaten) en medische hulpmiddelen. Omdat de 25 leden van Neprofarm tezamen een zeer breed scala receptvrije merkgeneesmiddelen en gezondheidsproducten op de markt brengen, hebben wij als geen ander kennis van zelfzorg en zelfzorgmedicatie.

Deze website informeert je optimaal over mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgproducten, maar ook wanneer het nodig is een arts te raadplegen. Bovendien: alle geneesmiddelen op Zelfzorg.nl zijn voorzien van de originele bijsluiter, die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is goedgekeurd.

Zelfzorg.nl is geen webshop, het is dus niet mogelijk om de producten hier te kopen.