Nicotinell Pleister 7 mg TTS10

Introductie

Nicotinell Pleister 7 mg bestrijdt hinderlijke onthoudingsverschijnselen bij het stoppen met roken.

Verkrijgbaarheid

Dit geneesmiddel is algemeen verkrijgbaar.

Instructies voor gebruik

Één pleister per 24 uur aanbrengen. De volledige behandeling duurt gemiddeld 3 maanden en is beperkt tot 6 maanden en is verdeeld drie fasen, namelijk:
1) beginfase 2) onderhoudsfase 3) afbouwfase.

Let op

Niet langer dan 6 maanden gebruiken. Niet gebruiken bij hart- en vaataandoeningen, zwangerschap en borstvoeding. Overleg met de arts bij nier- en leverfunctiestoornissen en suikerziekte, verhoogde schildklierwerking, maag- en darmklachten. Voor wisselwerking met andere geneesmiddelen zie bijsluiter.

Samenstelling

Bevat 7 mg nicotine die per 24 uur wordt afgegeven.
De andere stoffen in dit middel zijn: basisch gebutyleerd metacrylaat copolymeer (Eudragit E 100), polyesterfolie gecoat met aluminium, acrylaat-vinylacetaat copolymeer (Duro-Tak 387-2516), medium-chain triglyceriden (Miglyol 812), papier 26 g/m², gesiliconizeerde, met aluminium gecoate polyesterfilm, bruine inkt.

Vorm & verpakking

Verpakking à 7 of 14 pleisters.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Download de officiele bijsluiter 1 MB (PDF)

Bedrijf

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.

Meer informatie over Nicotinell Pleister 7 mg TTS10.