Nicotinell Pleister 14 mg TTS20

Introductie

Nicotinell Pleister 14 mg bestrijdt hinderlijke onthoudingsverschijnselen bij het stoppen met roken. Voor rokers van minder dat 20 sigaretten per dag.

Verkrijgbaarheid

Dit geneesmiddel is algemeen verkrijgbaar.

Instructies voor gebruik

Een pleister per 24 uur aanbrengen. De volledige behandeling duurt gemiddeld 3 maanden en is beperkt tot 6 maanden en is verdeeld drie fasen, namelijk:
1) beginfase 2) onderhoudsfase 3) afbouwfase.

Let op

Niet langer dan 6 maanden gebruiken. Niet gebruiken bij hart- en vaataandoeningen, zwangerschap en borstvoeding. Overleg met de arts bij nier- en leverfunctiestoornissen en suikerziekte, verhoogde schildklierwerking, maag- en darmklachten. Voor wisselwerking met andere geneesmiddelen zie bijsluiter

Samenstelling

Bevat 14 mg nicotine die per 24 uur wordt afgegeven.
De andere ingrediënten zijn: basisch gebutyleerd metacrylaat copolymeer (Eudragit E 100), polyesterfolie gecoat met aluminium, acrylaat-vinylacetaat copolymeer (Duro-Tak 387-2516), medium-chain triglyceriden (Miglyol 812), papier 26 g/m², gesiliconizeerde, met aluminium gecoate polyesterfilm, bruine inkt.

Vorm & verpakking

Verpakking à 7 of 14 pleisters.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Download de officiele bijsluiter 1 MB (PDF)

Bedrijf

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.

Meer informatie over Nicotinell Pleister 14 mg TTS20.