Nexium Control

Introductie

Nexium Control voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen zoals brandend maagzuur en zure oprispingen.

Verkrijgbaarheid

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist.

Instructies voor gebruik

Volwassenen (>18): 1 tablet per dag, zonder te kauwen met een glas water innemen.
Het kan nodig zijn om de tabletten gedurende 2 tot 3 dagen op rij in te nemen voordat verbetering merkbaar is.

Let op

Wordt de klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, bij allergie voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bijvoorbeeld pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol of omeprazol), bij gebruik van een geneesmiddel dat nelfinavir bevat (gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie). Voor gebruik tijdens een zwangerschap: zie bijsluiter. De volgende bijwerkingen komen vaak (1 op de 10 gebruikers) voor: hoofdpijn; problemen met maag of darmen: diarree, maagpijn, constipatie, winderigheid (flatulentie); misselijkheid of overgeven (braken).

Samenstelling

Bevat per tablet 20 mg esomeprazol (als magnesiumtrihydraat). De andere stoffen zijn: glycerolmonostearaat 40-55, hyprolose, hypromellose, ijzeroxide (roodbruin) (E 172), ijzeroxide (geel) (E 172), magnesiumstearaat, methacrylzuur/ethylacrylaatcopolymeer (I:I), dispersie van 30%, microkristallijne cellulose, synthetische paraffine, macrogol 6000, polysorbaat 80, crospovidon (Type A), natriumstearylfumaraat, suikerbolletjes (sucrose), talk, titaandioxide (E 171) en triethylcitraat.

Vorm & verpakking

Blisterverpakking à 7 en 14 tabletten.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Download de officiele bijsluiter 578 KB (PDF)

Bedrijf

PF Consumer HealthCare BV