Kneuzing

Symptomen

Een kneuzing is een beschadiging van het onderhuids weefsel. Dit gebeurt op talloze manieren, zoals door vallen, stoten, verstappen of overbelasten. Bij een kneuzing ontstaat meestal een zwelling, pijn en een bloeduitstorting. Een bloeduitstorting is zichtbaar als een ‘blauwe plek’ en ontstaat door een beschadiging van de onderhuidse fijne bloedvaatjes. Kneuzingen zijn zelden gevaarlijk, maar meestal wel heel hinderlijk en doorgaans ook pijnlijk.

Een kneuzing is een beschadiging van het onderhuids weefsel (bijvoorbeeld een spier). Een belangrijk kenmerk van een kneuzing is dat de huid niet beschadigd is, waarom er ook geen bloed vrij komt. Er ontstaat een bloeduitstorting, die zichtbaar is als ‘blauwe plek’. Kneuzingen doen vaak pijn, zeker wanneer ze net zijn ontstaan.

Een kneuzing ontstaat meestal door contact met harde en stompe objecten. Bij vallen en stoten kan ook een kneuzing ontstaan. Ook bij ruwe contactsporten kan men een kneuzing oplopen.

Kneuzingen worden vaak onterecht verward met verzwikkingen ofwel verstuikingen. Bij een verzwikking of verstuiking is er sprake van een verschuiving van je gewrichten, waardoor de gewrichtskapsels beschadigd kunnen raken. De oorzaak is vaak een verkeerde beweging.

Behandeling

De zelfzorg die de eerste 24 uur toegepast kan worden, is het aanleggen van een drukverband (elastisch) om een bloeding te voorkomen. Daarnaast kan de kneuzing meteen gekoeld worden: 10 tot 15 minuten met ijs, dan één uur niet en dit vervolgens vijfmaal herhalen. De volgende twee dagen twee tot viermaal daags 10 tot 20 minuten ijs met steunverband (niet elastisch).

Kleine kneuzingen, zoals blauwe plekken, zijn goed zelf te behandelen met wrijfmiddelen in de vorm van een crème of gelei. Het belangrijkste bestanddeel van deze producten is veelal arnica, ofwel valkruid. Het heeft de reputatie om zwellingen door kneuzingen tegen te gaan. Arnica kan worden ingezet bij zwellingen en blauwe plekken door kneuzingen.

Wanneer medische hulp zoeken?

Als de kneuzing of verstuiking ernstig lijkt, fors gezwollen en/of zeer blauw is, wanneer het gewricht warm aanvoelt en wanneer je het gekwetste lichaamsdeel absoluut niet kan belasten, is het verstandig de huisarts te bezoeken.