Eikenprocessierups

De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast in Nederland. Het zijn de brandharen van de rups die de klachten veroorzaken. Een rups heeft maar liefst ongeveer 700 duizend brandharen. Deze komen in de lucht en worden meegevoerd door de wind, waardoor ze op je huid of in je kleding komen. De overlast van de brandharen is meestal van mei t/m augustus. 

Rups van een nachtvlinder
De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder, die haar eitjes vooral in eikenbomen legt. Half april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Tijdens hun leven vervellen de rupsen ongeveer vijf keer. Na de derde keer krijgen ze brandharen. Deze zijn zo klein dat we ze niet kunnen zien. 

Bolvormige, witgrijze nesten
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. De rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren).

Invloed van het weer
Bij hevige onweersbuien en windstoten kunnen de nesten uit de bomen vallen, waardoor de rupsen meer brandharen verspreiden dan gewoonlijk. Ook als de rupsen dan weer teruggaan naar de bomen laten ze brandharen los.

Meer informatie
Jeuk, een geïrriteerde huid en koorts zijn verschijnselen die kunnen optreden na contact met de brandharen van de eikenprocessierups. Meer informatie vind je hieronder.