Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Neprofarm geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over gezondheid, medicijnen of mogelijke behandeling, is het verstandig contact op te nemen met je eigen (huis)arts of apotheker.

Daarnaast draagt Neprofarm geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt aangeboden op de websites of pagina’s waarnaar op Zelfzorg.nl wordt verwezen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neprofarm.