Depressie

Symptomen

Als je last hebt van depressiviteit voel je je somber, heb je nauwelijks energie en niets geeft nog plezier.

De oorzaken van een depressie zijn biologisch, sociaal of psychisch van aard. Bij biologische oorzaken speelt erfelijkheid vaak een rol. In de ene familie komt neerslachtigheid vaker voor dan in de andere. Ook kan de depressie te maken hebben met de aanwezigheid van bepaalde hormonen in je lichaam, met drank- of drugsgebruik, met een schildklierafwijking, etc.

Sociale oorzaken hebben betrekking op schokkende gebeurtenissen in een recent of verder verleden. Hierbij kun je  denken aan een verhuizing of het overlijden van iemand in je naaste omgeving. Ook gebeurtenissen die lang geleden zijn, kunnen later tot een depressie leiden.

Psychische factoren gaan over iemands persoonlijke eigenschappen. De ene mens heeft meer zelfvertrouwen, minder schuldgevoel of faalangst en is beter in staat problemen op te lossen dan de andere. Persoonlijke eigenschappen zijn vaak van jongs af aangeleerd en ‘ingebakken’.

Behandeling

Belangrijk is om te erkennen dat je depressieve gevoelens hebt en er vervolgens wat mee te gaan doen. Zorg ervoor dat je veel beweegt. Bij hardlopen komt bijvoorbeeld de stof endorfine vrij die het geluksgevoel bevordert. Breng structuur aan in je dagen. Blijf niet in bed liggen, maar houdt een dagelijks ritme aan. Probeer te blijven werken en de sociale contacten op peil te houden. Ga op zoek naar dingen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. 

Vermijd alcohol, eet gezond en hou vol! Depressies zijn een oefening in geduld. De helft van de patiënten herstelt in drie tot vier maanden van een depressie.

Wanneer medische hulp zoeken?

Als de gevoelens langer dan twee weken aanhouden, ga dan naar de huisarts. Deze zal je zelf behandelen of doorverwijzen naar een hulpverlener. Er zijn verschillende therapieën, afhankelijk van de aard van de depressie. Naast of na de therapie kunnen bepaalde medicijnen uitkomst bieden. Deze hebben vaak bijwerkingen en moeten onder begeleiding worden gebruikt en afgebouwd.