Nicotinell Pleister 7 mg TTS10

Introductie

Nicotinell Pleister 7 mg bestrijdt hinderlijke onthoudingsverschijnselen bij het stoppen met roken.

Verkrijgbaarheid

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist.

Instructies voor gebruik

Één pleister per 24 uur aanbrengen. De volledige behandeling duurt gemiddeld 3 maanden en is beperkt tot 6 maanden en is verdeeld drie fasen, namelijk:
1) beginfase 2) onderhoudsfase 3) afbouwfase.

Let op

Niet langer dan 6 maanden gebruiken. Niet gebruiken bij hart- en vaataandoeningen, zwangerschap en borstvoeding. Overleg met de arts bij nier- en leverfunctiestoornissen en suikerziekte, verhoogde schildklierwerking, maag- en darmklachten. Voor wisselwerking met andere geneesmiddelen zie bijsluiter.

Samenstelling

Bevat 7 mg nicotine die per 24 uur wordt afgegeven.
De andere stoffen in dit middel zijn: basisch gebutyleerd metacrylaat copolymeer (Eudragit E 100), polyesterfolie gecoat met aluminium, acrylaat-vinylacetaat copolymeer (Duro-Tak 387-2516), medium-chain triglyceriden (Miglyol 812), papier 26 g/m², gesiliconizeerde, met aluminium gecoate polyesterfilm, bruine inkt.

Vorm & verpakking

Verpakking à 7 of 14 pleisters.

Bedrijf

Novartis Consumer Health B.V.