Digitale Koortsthermometer Samenwerkende Apothekers

Introductie

Digitale koortsthermometer is een medisch hulpmiddel voor het snel en nauwkeurig opnemen van de lichaamstemperatuur.

Verkrijgbaarheid

Dit medisch hulpmiddel is algemeen verkrijgbaar.

Instructies voor gebruik

De meest betrouwbare plaats om de koorts te meten is in de anus (rectaal). Bij opname onder tong of oksel geeft de thermometer een lagere waarde aan. Dit kan bij oksel 1 en bij tong 0,5 graden lager zijn.

Let op

Voor dit product zijn geen bijzonderheden bekend.

Vorm & verpakking

Digitale thermometer in een plastic huls.

Bedrijf

Omega Pharma Nederland B.V.